Nieuws

FC Lienden beslist in april over toekomst

In een bestuurlijk verslag op de officiële site van de club, heeft FC Lienden bekend gemaakt dat het eind april een beslissing neemt over de sportieve toekomst. Dan wordt duidelijk of doorgaan in de Tweede Divisie financieel mogelijk is.

In het verslag dankt voorzitter Dick van Ommeren niet alleen Hans van de Haar, maar ook Hans van Baal nadrukkelijk. De laatstgenoemde heeft er in financieel opzicht voor gezorgd dat alle kosten in de tweede helft van het seizoen zijn gedekt.

Voorts laat hij blijken dat de club zich nadrukkelijk onder druk gezet voelt door de KNVB. ,,Allereerst werden wij als dagelijks bestuur uitgenodigd door de directeur van de sectie amateur voetbal om met gillende sirenes naar Zeist te komen. Alwaar ons flink ‘de maat’ werd genomen met name hoe we het is ons hoofd haalden om halverwege de competitie te stoppen. Er werd met allerlei sancties gedreigd die zelfs voor de breedtesport van onze vereniging gevolgen zou kunnen hebben, o.a. werd genoemd het uit competitie halen van alle teams zowel senioren als de jeugd betreffend. Ook werd er gedreigd met een boete van maximaal 25.000,- euro.”

Vervolgens somt Van Ommeren op wat er daarna allemaal is gebeurd en hoe de doorstart mogelijk werd. Voorts laat hij blijken hoe de club wil proberen om topvoetbal in Lienden in de toekomst mogelijk te maken. Daarover schrijft hij: ,,Het idee leeft om een nieuwe businessclub op te richten, maar ook een club van begunstigers. Dit zijn verenigingsleden, bedrijven en supporters die een financiële bijdrage willen leveren om top amateurvoetbal voor het volgende seizoen mede mogelijk te maken, ook beter bekend als de Vrienden van FC Lienden. Uiteraard wordt er ook naarstig gezocht om nieuwe sponsoren binnen te halen maar zeker ook om de bestaande businessclub leden binnen boord te houden en te enthousiasmeren voor de toekomst. Ook wordt er gedacht aan een club van: Participanten van het TopVoetbal, dit zijn bedrijven of particulieren die jaarlijks en substantieel bedrag willen doneren.”

Van Ommeren beschrijft ook hoe het daarmee verder moet: ,,Alle opbrengsten die het komende halfjaar uit de hierboven genoemde initiatieven binnenkomen worden gereserveerd voor het volgende seizoen, dus niet meer besteedt in dit seizoen Uiteraard zal het succes van deze plannen en de inkomsten die hieruit voortvloeien bepalend zijn voor het doorgaan in het volgende seizoen hetzij Tweede dan wel Derde Divisie. De definitieve keus hieromtrent zal ergens eind april gemaakt dienen te worden.”

Lees ook:

Michiel Hemmen van Lienden naar Australië

Lienden is weer optimistisch over de toekomst

Doorstart FC Lienden met hulp van Nordin Wooter en Peter Barendse